Gudstjeneste

GUDSTJENESTE


Arrangeres andre søndag i måneden kl 11.00


Skriftlesning og preken over dagens tekst(er).


Vi har en enkel liturgisk ramme. Forbønn, sang, misjonsglimt, nattverd, et enkelt barneopplegg og kirkekaffe hører med.


Copyright © All Rights Reserved Hamar Normisjon