Misjonsfokus

MISJONSFOKUS


Et av Normisjons prosjekter er bibeloversettelse.  I Mali jobber Guri Enger med bibeloversettelse til både kasonké og malinké. NT på kasonké kom i 2008 etter 20 års arbeid.  Det jobbes nå med GT, hvor det nærmer seg en ende også på dette arbeidet.


Info fra Guri Enger 16 oktober 2018:


Guri Enger er utsending for Normisjon, hun bor på Hamar, er med i Hamar Normisjon

når hun kan,er ekseget og ansvarlig for dette prosjektet. Hun tok over ansvaret da det starta med GT i 2008.


Det er førsteutkast på hele GT nå,- forteller Guri,- det meste er kontrollert og godkjent. Nå forberedes siste kontroll med konsulenten i UBS (det internasjonale Bibelselskapet)

i begynnelsen av 2019. Da vil all teksten være godkjent, men det er fortsatt mye som står igjen. Det skal være introduksjoner til alle bøker og disse må ha samme mal.


Videre forteller hun at ordforklaringer som ble laget til NT må utvides og omfatte GT. Hvordan ord skal skrives må bestemmes, likeså tegnsetting må få en mal. Alt dette

kalles harmonisering, det vil nok ta 1-2 år. Målet er at hele Bibelen skal utgis på

kasonké, og drømmen er at det blir klart og utgitt i 2021.


Bilder fra arbeidet:


SANTALRINGEN


Santalringen som nå er en misjonsforening i Hamar Normisjon har drevet sitt

trofaste arbeid i vel 50 år.


Foreningen har møter privat og er engasjert i ytremisjon.  Santalringen har møte

andre tirsdagen i måneden. Kontaktperson er Sidsel Gotaas, mob. 958 79 745.


Les om Normisjon og IKEA


Les om prosjektene som Normisjon jobber med


FERSKVARE


Ferskvare er et gratismagasin som sendes til alle som har gitt en gave til Normisjons internasjonale arbeidet i løpet av det siste året (ca. 12.000 personer). Blant disse er faddere, fastgivere og SMM-menigheter som tidligere mottok henholdsvis Faddernytt, Misjonsnytt og SMM-nytt.


Les mer om magasinet Ferskvare her.


Copyright © All Rights Reserved Hamar Normisjon