Søndagsmøte

SØNDAGSMØTE


holdes første søndag i måneden kl. 17.30. 


Her samles vi til forkynnelse, sang, bønn, misjon og fellesskap. I blant har vi misjonsfester o.l. disse kveldene.


Copyright © All Rights Reserved Hamar Normisjon