Fri til å tjene

Fri til å tjene.


"Magnus Malm sin siste bok "Fri til å tjene" er ikke enda en bok for å høyne kompetansen

hos ledere.  Det er en varsom veiledning tilbake til kilden." 


Dette er noe av hva Verbum forlag sier om boka:Magnus Malm viser hvordan sekulære lederroller og behovet for å lykkes blir et hinder for en sunn og fri utfoldelse av kristent lederskap.

  • Hvordan formes en leder?
  • Hva er forskjellen mellom gavebasert og relasjonsbasert ledelse?
  • Hvilken betydning har lederens selvfølelse?
  • Hva er viktigst: synlige resultater eller å følge Kristus?


Dette er noen av mange spørsmål som denne boka svarer på. Den bygger på Malms lange erfaring med retreatarbeid og åndelig veiledning, og er en oppfølger til Veivisere, hans forrige bok om lederskap.


Følg denne linken og ta deg tid til å se videoen og intervjuet med Magnus Malm hvor han reflekterer og deler sin kunnskap basert på ulike kilder og møter med mennesker.  Kanskje kan dette være til inspirasjon i sommer?


Intervju hentet fra DagenKanskje får du lyst til å lese boka?  Gå til Verbum Forlag