ForsideHAMAR

Et fellesskap hvor den kristne tro styrkes og formes, der du blir sett og tatt vare på.
Faste arrangementer på Misjonshuset i Hamar:


Søndagsmøte første søndag i måneden kl 17.30

Gudstjeneste andre søndag i måneden kl 11.00

Storsamling siste søndag i måneden kl 11.00

Hyggetreff første torsdag i måneden kl 11.00

Onsdagsmiddag annenhver uke (Partallsuke) kl 17.00

Tweens annenhver fredag (Oddetalsuke) kl 17.30

Bønnens time hver fredag kl 11.00

Nattverd deles første fredag i mnd på bønnens time.


(Avvik kan forekomme pga. høytider og lignende)

Du kan nå få påminnelse om onsdagsmiddag via sms fra Hamar normisjon,

- send navn og tlf-nummer til mobil: 415 81 836
Misjonshuset


Copyright © All Rights Reserved Hamar Normisjon